Privacybeleid

Privacybeleid

Screen Services (hierna: “Wij”) doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

In dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en andere gerelateerde documenten) wordt uiteengezet hoe wij persoonsgegevens over u verwerken die wij verzamelen of die u aan ons verstrekt. Lees het volgende zorgvuldig door om ons standpunt en onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de manier waarop wij ermee omgaan te begrijpen. Door een van onze sites te bezoeken of een van onze diensten te gebruiken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Screen Services, Huart Hamoirlaan 55, B-1030 Brussel.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

1) Informatie die u ons verstrekt.

U kunt ons informatie over uzelf verstrekken wanneer u formulieren op onze sites invult, wanneer u telefonisch, per e-mail of anderszins contact met ons heeft, of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. De informatie die u verstrekt kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw voor- en achternaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede financiële en creditcardgegevens, persoonlijke beschrijving en foto.

De informatie die we over u verzamelen.

Telkens wanneer u onze site bezoekt of een van onze diensten gebruikt, verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

Technische informatie, waaronder het MAC-adres van het apparaat dat wordt gebruikt om u met het internet te verbinden, uw inloggegevens, uw browsertype en -versie;

Informatie over uw bezoek, inclusief de duur ervan.

2) Informatie die wij uit andere bronnen ontvangen.

Wij kunnen informatie over u ontvangen als u een van de andere websites gebruikt die wij beheren of andere diensten die wij aanbieden. Bovendien werken wij nauw samen met derden (zoals bijvoorbeeld zakelijke partners en contractanten voor technische, afwikkelings- en leveringsdiensten, reclamenetwerken, aanbieders van statistische diensten, informatieverstrekkers, marktonderzoeksbureaus…) en wij kunnen van hen informatie over u ontvangen.

3) Koekjes

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Dit helpt ons om uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail dpo@passman.fr.

Gebruik van uw informatie

Wij gebruiken de informatie die wij over u hebben als volgt:

De informatie die u ons verstrekt. Wij zullen deze informatie gebruiken:

• om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst tussen ons uit te voeren en u de informatie, producten en diensten te leveren die u van ons vraagt;
• om u informatie te verstrekken over andere door ons aangeboden goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u informatie hebt ingewonnen;
• om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze dienst;
• om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest doeltreffende manier voor u en uw computer wordt weergegeven.

De informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken:

• om onze site te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistieken en enquêtes;
• om onze site te verbeteren zodat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt weergegeven;
• om u in staat te stellen interactieve functies van onze dienst te gebruiken, als u daarvoor kiest;
• als onderdeel van onze inspanningen om de veiligheid van onze site te handhaven;
• om de doeltreffendheid van de advertenties die wij aan u (of aan derden) aanbieden te meten of te begrijpen en om u relevante advertenties aan te bieden;
• om u en andere gebruikers van onze site suggesties en aanbevelingen te doen over goederen en diensten die voor u of hen interessant kunnen zijn.

Informatie die wij uit andere bronnen ontvangen. Wij kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons verstrekt en informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die wij ontvangen).

Openbaarmaking van uw informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met elk lid van onze groep, namelijk met onze dochterondernemingen en met onze moedermaatschappij en haar dochterondernemingen.
Wij kunnen uw informatie delen met geselecteerde derden, waaronder
• onze zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat wij met hen of met u hebben;
• adverteerders en reclamenetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u of aan derden aan te bieden;
• statistische en zoekmachine dienstverleners die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden:

• in geval van verkoop of overname door ons van een bedrijf of activa, in welk geval wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van het bedrijf of de activa;
• indien Screen Services of het grootste deel van haar activa door een derde worden verworven, in welk geval de persoonsgegevens van haar klanten deel uitmaken van de overgedragen activa;
• als we uw persoonsgegevens moeten bekendmaken of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden, een relevante licentieovereenkomst voor handelsmerken of een andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendom of veiligheid van Screen Services, onze klanten of derden te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen in bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte (hierna “EER” genoemd). Ook kan het worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan onder meer betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking zoals hierboven beschreven. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden verwerkt.
Als wij u een wachtwoord geven (of als u er een kiest) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden ervan. Deel uw wachtwoord met niemand anders.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken wij strikte veiligheidsprocedures en -voorzieningen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. In het algemeen zullen wij u informeren (voordat wij uw gegevens verzamelen) als wij van plan zijn uw gegevens te gebruiken of bekend te maken aan derden voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht op opt-out van deze verwerking uitoefenen door bepaalde vakjes op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen, (af)te vinken. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: dpo@passman.fr.

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar of van andere websites die behoren tot onze partner-, adverteerders- of affiliatenetwerken. Als u op een link naar een van deze websites klikt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor hun privacybeleid. Controleer dit beleid voordat u uw persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

Toegang tot informatie

Volgens de wet heeft u recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren. U kunt uw recht op toegang uitoefenen in overeenstemming met de wet. Voor elk verzoek om toegang kan een vaste vergoeding worden gevraagd voor de verwerkingskosten die nodig zijn om u de gegevens te verstrekken die wij over u bewaren.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. Controleer deze pagina regelmatig op eventuele updates of wijzigingen van ons privacybeleid.

Neem contact op met

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gestuurd naar dpo@passman.fr.

Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens RGPD

Of u nu klant, partner, leverancier, aandeelhouder of meer algemeen een contactpersoon van Screen Services bent, u vindt hier het antwoord op uw belangrijkste vragen. Als er een ontbreekt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op dpo@passman.fr.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Screen Services, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Huart Hamoirlaan 55, B-1030 Brussel, België, met zijn DPO beschikbaar op dpo@passman.fr.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt zijn afhankelijk van uw relatie met Screen Services. Hun rechtsgrondslag kan zijn :

• uw toestemming, met name in uw hoedanigheid van prospect of contactpersoon in de ruime zin van Screen Services.
• de uitvoering van een contract tussen u en Screen Services, bijvoorbeeld als u een huurder, klant, leverancier of tegenpartij bent bij een andere transactie die Screen Services onderneemt.
• naleving van onze wettelijke of reglementaire verplichtingen: bijeenroeping van de aandeelhouders van de uitgevende vennootschappen van onze Groep voor algemene vergaderingen, andere verplichtingen die op hen rusten als beursgenoteerde vennootschappen, due diligence die wij moeten uitvoeren in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, enz.
• ons gerechtvaardigd belang, met name de bescherming van onze gebouwen en hun bewoners (videobewaking).

Welke gegevens verwerken wij?

U heeft een contractuele relatie met een Screen Services bedrijf.

Wij trachten u “gaandeweg” en in het kader van contracten die de verwerking van uw persoonsgegevens inhouden of beogen, te informeren over de precieze aard van die gegevens en uw rechten in verband daarmee. Over het algemeen zijn deze gegevens rechtstreeks bij u verzameld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze DPO op het volgende adres: dpo@passman.fr.

Je bent een Screen Services contactpersoon in de breedste zin van het woord

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden voornamelijk gebruikt om u informatie over Screen Services te sturen en om onze relatie met u te beheren. Als er geen andere link is tussen u en Screen Services, zullen wij op verzoek dpo@passman.fr uw persoonsgegevens uit onze databanken verwijderen.

Specifieke informatie over het door Screen Services geïmplementeerde CRM

Om het beheer van zijn contacten te vergemakkelijken, heeft Screen Services een beheersinstrument met de naam “CRM” (Client Relationship Management) ingevoerd.

Als intern of extern “contact” in de ruimste zin van het woord verwerken wij uw persoonsgegevens binnen de Efficy software, Mechelsesteenweg 455/5e, 1950, Kraainem.

Aangezien deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u te allen tijde verzoeken de gegevens in deze tool te wissen (dpo@passman.fr ).

De gegevens die wij kunnen verwerken zijn de volgende:

Dit zijn je : voornaam/voornamen, burgerlijke staat, bedrijfsnaam, zakelijk en/of persoonlijk adres, zakelijk en/of persoonlijk telefoonnummer, zakelijk en/of persoonlijk e-mailadres, functietitel, functiecategorie, sector van activiteit, aantal kamers in uw vestiging (indien relevant), interesse in een product, tijdsbestek van het project (indien relevant), type relatie die u met Screen Services heeft (klant, huurder, leverancier, directeur, aandeelhouder, prospect, werknemer, andere…. ) of die van uw onderneming, uw wens om te worden uitgenodigd voor evenementen die door Screen Services worden georganiseerd, gegevens over vergaderingen die u met onze medewerkers hebt gehad, uw eventuele lidmaatschap van een vereniging of andere professionele kring en alle informatie van strikt professionele aard betreffende uw relatie met onze Groep.

Over het algemeen zijn deze gegevens rechtstreeks bij u verzameld of is het openbare informatie.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt:

• om een effectieve en gerichte communicatie tussen de medewerkers van Screen Services en u of uw bedrijf te waarborgen
• het beheer van groepscontacten optimaliseren binnen onze teams

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor Screen Services. De ontvangers van deze gegevens zijn :

• bevoegde medewerkers van Screen Services
• indien van toepassing, bepaalde bevoegde werknemers die namens Screen Services optreden als verwerkers van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie worden doorgegeven overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. In geen geval worden uw persoonsgegevens gebruikt voor commerciële transacties met derden.
Beleid voor het bewaren van uw gegevens in het CRM :

• wij verwijderen uw gegevens uit onze tool binnen maximaal 90 dagen na uw verzoek
• wij voeren jaarlijks campagnes uit om uw gegevens betrouwbaarder te maken

U bent aandeelhouder van een Screen Services bedrijf (of vertegenwoordigt een aandeelhouder)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u alle documentatie te verstrekken waar u – of de onderneming die u vertegenwoordigt – als aandeelhouder recht op heeft of om verzoekt, om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen en om ons aandeelhoudersbestand te controleren.

Deze persoonsgegevens bestaan uit uw achterna(a)m(en) (bij geboorte of door gebruik), voornaam/voornamen, geboortedatum en -plaats, zakelijk en/of persoonlijk telefoonnummer, zakelijk en/of persoonlijk postadres, zakelijk en/of persoonlijk e-mailadres, aantal aandelen en stemrechten in bezit.

Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens? Deze zijn :

• bevoegd personeel van Screen Services
• naar behoren gemachtigde dienstverleners, waarvoor Screen Services erop toeziet dat zij een beveiligings- en vertrouwelijkheidsbeleid hebben dat voldoet aan de voorschriften
• in voorkomend geval en op hun verzoek, de bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten.

In geen geval worden uw persoonsgegevens gebruikt voor commerciële transacties met derden.

Als uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen, zorgen wij ervoor dat deze in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften voor dergelijke overdrachten.

Hoe lang wordt het bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en om aan onze contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

Wat zijn uw rechten?

• U kunt te allen tijde meer informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
• U hebt het recht van toegang, rectificatie en overdracht van uw gegevens.
• U hebt het recht te verzoeken om verwijdering van uw gegevens of beperking van de verwerking ervan, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.
• Wanneer de rechtsgrondslag voor de verwerking uw toestemming is, hebt u het recht deze te allen tijde in te trekken.
• U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
• Voor elk verzoek kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: dpo@cpassman.fr.

Uw gegevens veilig houden is belangrijk voor ons

Screen Services s’emploie à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la sécurité de vos données personnelles en vue de se prémunir contre toute manipulation intentionnelle ou involontaire, perte, destruction ou accès non autorisé. Nous faisons notamment de la prévention des cyber-menaces l’une de nos priorités. Les collaborateurs de Screen Services font l’objet d’autorisations d’accès à vos données strictement encadrées et différenciées en fonction de leurs attributions et sont liés par des clauses de confidentialité, tout comme nos prestataires externes.

Wijzigingen in ons verwerkingsbeleid

Dit beleid weerspiegelt onze huidige normen, die kunnen worden gewijzigd. Alle wijzigingen worden van kracht vanaf de publicatie van de laatste bijgewerkte versie van dit beleid.

Contact